رسم نو کاری | عاشقانه و فلسفی

  • ۰
  • ۰پایان نامه مدیریت

تدوین متن علمی جهت انتشار در مجله های علمی از جنبه های مختلفی حایز اهمیت است جهت چه که محققان علاوه بـر بهره مندی از آثار حقوقی ، تا اداری و ...، می توانند به ارتقای منزلت اجتماعی واشتهارعلمی دست پیدا کنند.
در یک طبقه بندی کلی می توان مقالات را به دو دسته تقسیم نمو د:

1- مقالات علمی – پژوهشی

2- مقالات علمی – ترویجی

مقالات علمی – پژوهشی

این دسته ا زمقالات علی القاعده باید از یک پروژه تحقیقاتی حاصل شده باشند به تولید علمی حتی به میزان کم منجر شوند ، لذا شاهد نوعی نو آوری علمی دراین گونه مقالات هستیم چنین مقالاتی دارای هیئت تحریریه می باشند و بوسیله صاحبنظران مورد قضاوت و داوری قرار می گیرند وبعد از پذیرش، در مجله های معتبر علمی – پژوهشی داخل یا خارج از کشور انتشار می شوند . درکشور ما ، اعطای اهمیت ودرجه علی – پژوهشی به این مقالات توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری صورت می پذیرد معتبر ترین مجله های علمی جهان به وسیله موسسه اطلاعات علمی ISI نمایه می شوند که در سایت.com قابل مشاهده اند .

نکته قابل تذکر در ارتباط با این دسته از مقالات اینست که، مجلات علمی – پژوهشی به هیچ وجه مقاله ترجمه را چاپ وانتشار نمی کند، در حالیکه در مجلات علمی – ترویجی ترجمه مقالات تمام پذیرفته می شود .

مقالات علمی – ترویجی

این مقالات بر پایه ترکیب ، تلفیق وجابه جایی دانش موجود تهیه می شوند و به روشن شدن مطالب یاری وافری می نمایند اما ارزش واعتبار علمی این دسته ا زمقالات در مقایسه با مقالات علمی – پژوهشی درسطح پایین تری قرار دارد این دسته از مقالات در گروههایی که به آن ها اشاره می شود قابل مشاهده وبررسی می باشند .

1- مقالات مروری

2- مقالات تدوینی

در این مقالات محقق با مصرف از کارهای انجام گرفته در قدیم با یک هدف معین مطلب جدید را تنظیم می کند .

3- مقالات ترجمه ای

همانگونه که اشاره شد مقالات ترجمه ای در مجلات علمی – ترویجی مورد استفاده قرار می گیرد.

4- مقالات تحلیلی

در این دسته تجزیه تحلیل ونقادی به گونه ای هدفمند صورت می پذیرد.

از بین گروههایی که در بالا به آن ها اشاره شد مقالاتی که جنبه تحلیلی دارند از وزن و ارزش بیشتری برخوردارند.

ساختار مقاله علمی :

دراین پارت ساختار متن علمی – پژوهشی که از یک پروژه تحقیقاتی مستخرج می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

1- معین ات مطلب :

عنوان متن : عنوان مقاله باید کوتاه فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

نام نویسنده یا نویسندگان مطلب :

نام نویسندگان ، زمان ومکان تهیه و متن ، نام دانشگاه یا موسسه مربوط ، عنوان ورتبه نویسندگان ، آدرس پستی الکترونیکی ... باید ذکر شود.

در مقالات باید به نام سازمان بنیادی که در تامین مالی طرح مشارکت کرده اند اشاره کرد عموما مقالات علمی از یک حمایت خارجی بهره مند هستند .
1-چکیده

چکیده باید با خط ریز تر ودر فضای محدود تر ا زمتن اصلی مقاله آورده شود چنانچه مطلب به زبان فارسی باشد ضروری است چکیده انگلیسی آن نیز تهیه شود درپایان چکیده واژه های کلیدی قرار می گیرند که حاوی حداقل سه وحداکثر پنج کلمه می باشد

چکیده مطلب باید حاوی مطالبی درمورد ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه سوال تحقیق نحوه تحقیق وتجزیه و تحلیل ونتیجه گیری باشد .

2- مقدمه

در مقدمه اشاره ای به مبانی نظری مورد ، اهمیت وابعاد مساله می شود وبیان می کند که مقاله از چند بخش تشکیل شده است .

3- روش تحقیق

در این بخش موارد اساسی متن ، فرضیه ها ، جامعه آماری نمونه گیری ، راههای گرد آوری اطلاعات وروش تجزیه تحلیل اطلاعات وسایر موارد مربوط توضیح داده می شود .

4- اطلاعات و داده ها

در این پارت یافته های آماری وغیر آماری تحقیق که مواد خام تجزیه و تحلیل را تشکیل می دهد ذکر می گردد.

5- تجزیه تحلیل

در این قسمت به تجزیه تحلیل داده ها واطلاعات که در راستای هدف تحقیق وآزمون فرضیه ها ست، پرداخته می شود تمام قسمت اصلی تحقیق وکار علمی درسری تجزیه و تحلیل متن شکل می گیرد . حدوداً نیمی از هر متن علمی مختص تجزیه تحلیل می باشد .

6- نتیجه گیری :

عمده ترین پارت متن بعد از تجزیه و تحلیل ، مباحث مربوط به نتیجه گیری ،‌جمع بندی یا ملاحظات پا یانی است . در این جا نتایج حاصل از بررسی وآزمون فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد واز نتیجه حاصل از تحقیق در جهت دستیابی به اهداف جدید استفاده می گردد.

7- فهرست منابع

در این بخش فهرست منابع وماخذ ذکر می شوند مجله های علمی گاه سبک خاصی در نحوه ارجاع دهی دارند . لذا در وقت نگارش سبک و شرایط ذکر شده در مجله باید رعایت شود .

8- ضمایم

دراین قسمت محقق می تواند نقشه ، آمار ، تصویر ، نمودار هر آنچه را که بر غنای مطلب می افزاید و به درک مطالب ارایه شده کمک می نماید را ضمیمه مقاله کند .

ملاحظات مربوط به تدوین مقاله علمی

1- نویسنده باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری نماید یعنی موضوعات فرعی وغیر ضروری را بیان نکند.

2- از تکرار غیر ضروری مطالب متن داری کند.

3- از منابع وماخذ به روش مورد نظر مجله استفاه کند.

در فهرست منابع وماخذ توجه به چند نکته ضروری است :

باید اطلاعاتی در خصوص نویسنده ، مقاله ، ناشر، محل نشر و... وجود داشته باشد این امر در دو شکل صورت می پذیرد.

APA: این فرم بیشتر در ایران رایج است که در آن سال انجام تحقیق بعداز نام ،نام خانوادگی نام در پرانتز قرار می گیرد .

MLA: دراین سیستم سال چاپ اثر در بخش آخر وبدون پرانتز قرار می گیرد

سیستم های ارجاع دهی هم مفرق است ودر اشکال زیر صو رت می پذیرد :

-ارجاع دهی به متن

-زیر نویس

زیر نویس ها می توانند دارای شماره مسلسل باشند یا از آن استفاده نشود .

4- مقاله علمی از لحاظ آداب نگارش باید بدون غلط باشد .

5- باید بین مطالب ، عنوان اصلی وفرعی چکیده، مقدمه ومتن همیشه رابطه وانسجام وجود داشته باشد وتصاویر جداول ونمودار های مصرف شده ، مرتبط با بحث باشند ومحل مناسب درج آن ها معین گردد .

6- در گزینش فونت ، حاشیه ها پاراگراف بندی عناوین اصلی و فرعی و... دقت ضروری صورت بگیرد و متن از ظاهر فیزیکی تمیز وشکیل و زیبا برخوردار باشد .

7- اخلاقی علمی آکآدم یک ایجاب می کند که نویسنده مطلب آن را تنها برای یک مجله علمی – پژوهشی ارسال کند.

8- حتی الامکان علاوه بـر نسخه کاغذی باید یک نسخه نرم افزار ی مانند فلاپی ، CD و... توسط محقق ارسال شود .

9- عنوان مقالات وکتب مورد استفاده در فهرست با حروف کج تایپ شود

10-رعایت کردن قرار دادها در عمل

به زمان استفاده از نام ، تاریخ ، عدد رقم و... به احتمال زیاد در فهرست منابع و ماخذ به منبع آن ارجاع داده شود.

11-به کاربردن نشانه ها، مقیاسهای رایج وبین المللی با توجه به رشته علمی مورد نظر ویکسان سازی آن ها .

12- در صورت فارسی بودن متن باید معادل لاتین کلمه های تخصصی، اسامی و... اشاره شود .

  • دایی قربان
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • دایی قربان
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • دایی قربان